Περιγραφή της Υπηρεσίας


Η υπηρεσία e:Presence απευθυνόμενη στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα.

video-thumbnail

Ο ενδιαφερόμενος φορέας αιτείται μέσω ενός φυσικού εκπροσώπου του να του αποδοθεί ο ρόλος του συντονιστή τηλεδιάσκεψης προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα να οργανώνει τηλεδιασκέψεις προσκαλώντας άλλα μέλη να συμμετέχουν σε αυτές σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Η πρόσβαση σε μια τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται από τη σελίδα λογαριασμού τού κάθε χρήστη (Καρτέλα "Τηλεδιασκέψεις")

Υποστηρίζεται ποιότητα αποστολής και λήψης βίντεο έως και Full HD (1080p/30fps) η οποία προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο συναρτήσει της ποιότητας της δικτυακής σύνδεσης του χρήστη καθώς και των δυνατοτήτων του τερματικού του εξοπλισμού. Διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα και η εμπιστευτικότητα των τηλεδιασκέψεων ενώ υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης της ταυτότητας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η υπηρεσία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2).

Αναλυτικές πληροφορίες διασφάλισης επικοινωνιών και συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο (Ενημέρωση Ιούνιος 2020)

Χρήση της Υπηρεσίας

Συνολικά:

339515

143141

853

Σήμερα:

1

5

0

Τώρα:

0

0

0

Από την έναρξη της υπηρεσίας το 2011, μέσω της αποφυγής μετακινήσεων, έχουν εξοικονομηθεί 384.700.000 €.