Πρόσβαση


Υποστηρίζονται δύο διακριτές κλάσεις χρηστών που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Η πρώτη κλάση χρηστών είναι αυτή των «απλών χρηστών» ενώ η δεύτερη αυτή των «συντονιστών». Οι απλοί χρήστες της υπηρεσίας δύνανται να συμμετέχουν σε μια τηλεδιάσκεψη έπειτα από πρόσκληση που τους έχει γίνει αλλά όχι και να οργανώσουν μια τηλεδιάσκεψη δεσμεύοντας πόρους του συστήματος διάθεσης της υπηρεσίας σε συγκεκριμένο χρόνο. Το δικαίωμα προγραμματισμού μιας τηλεδιάσκεψης σε συγκεκριμένο χρόνο και πρόσκλησης συμμετοχής σε αυτήν άλλων χρηστών έχουν μόνο οι συντονιστές. Κάποιος χρήστης λαμβάνει το δικαίωμα του συντονιστή κατόπιν αιτήσεως στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιγράφονται στην αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων συντονιστή.

Πρόσβαση χρήστη


Προκειμένου ένας χρήστης να συμμετάσχει σε μία τηλεδιάσκεψη του e:Presence θα πρέπει να έχει λάβει πρόσκληση από κάποιον συντονιστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολουθώντας τον σύνδεσμο που περιέχεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα, ο χρήστης καλείται να πιστοποιηθεί μέσω της υποδομής ταυτοποίησης και πιστοποίησης του ΕΔΥΤΕ, εκτός αν είναι εξωτερικός χρήστης, οπότε θα πρέπει να εισάγει το email του και έναν κωδικό πρόσβασης. Εφόσον η διαδικασία σύνδεσης εκτελεστεί επιτυχώς, ο χρήστης αναδρομολογείται στον λογαριασμό του και μπαίνοντας στην καρτέλα «Τηλεδιασκέψεις» μπορεί να λάβει μέλος στην τηλεδιάσκεψη, πατώντας το κουμπί «Σύνδεση».

Στην τρέχουσα φάση η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη γίνεται είτε μέσω προσωπικών υπολογιστών (Microsoft Windows, Mac OS και Linux), είτε μέσω κινητών συσκευών (Android και iOS), ή μέσω τερματικών τηλεδιάσκεψης (H323 και SIP).

Πρόσβαση συντονιστή


Για να γίνει κάποιος συντονιστής θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων συντονιστή. Εφόσον αυτή εγκριθεί, θα ενημερωθεί με email, ώστε να μπορεί να δημιουργεί αίθουσες τηλεδιάσκεψης που θα ενεργοποιηθούν σε προγραμματισμένο χρόνο και να προσκαλεί χρήστες σε αυτές.