Τα παρακάτω αρχεία διατίθενται για χρήση μόνο μετά από σχετική σύσταση της Ομάδας Υποστήριξης του e:Presence, και για ειδικές περιπτώσεις (δείτε την περιγραφή του κάθε αρχείου). Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση και χρήση οποιουδήποτε αρχείου αυτής της σελίδας, είναι υπό την ευθύνη του τελικού χρήστη και δεν παρέχεται περαιτέρω υποστήριξη για αυτά.

Zoom client για Windows

Zoom client για Windows


Zoom client για OS X

Zoom client για OS X


Zoom client για AndroidOS

Zoom client για AndroidOS


Zoom client για iOS

Zoom client για iOS


Zoom client για Linux

Zoom client για Linux