Οδηγίες ενεργοποίησης και διαχείρισης λογαριασμού χρήστη

Οδηγίες σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη μέσω σταθερού/κινητού υπολογιστή

Σύνδεση Χρήστη σε τηλεδιάσκεψη

Οδηγίες σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού της Zoom για σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη

Οδηγίες χρήσης H.323/SIP τερματικών

Οδηγίες χρήσης δοκιμαστικού δωματίου (Demo Room)

Εγχειρίδιο Συντονιστή

Οδηγίες δημιουργίας τηλεδιασκέψεων από Συντονιστές

Οδηγίες αναζήτησης και επεξεργασίας τηλεδιασκέψεων από Συντονιστές

Οδηγίες διαχείρισης τηλεδιασκέψεων από Συντονιστές

Οδηγίες δημιουργίας Συντονιστών

Οδηγίες για χρήση εργαλείων τεχνικής υποστήριξης χρηστών από Συντονιστές

Πρακτικός οδηγός επιλογής οπτικοακουστικού εξοπλισμού

Συμμόρφωση e:Presence με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αρ. Φ.122.1/42/23076/Β2)