Οδηγίες ενεργοποίησης και διαχείρισης λογαριασμού χρήστη

Οδηγίες σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη μέσω σταθερού/κινητού υπολογιστή

Οδηγίες σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας (Android)

Οδηγίες σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας (iOS)

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού της Zoom για σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη

Οδηγίες χρήσης H.323/SIP τερματικών

Οδηγίες χρήσης δοκιμαστικού δωματίου (Demo Room)

Οδηγίες δημιουργίας τηλεδιασκέψεων από Συντονιστές

Οδηγίες αναζήτησης και επεξεργασίας τηλεδιασκέψεων από Συντονιστές

Οδηγίες διαχείρισης τηλεδιασκέψεων από Συντονιστές

Οδηγίες δημιουργίας Συντονιστών και Ομάδων Χρηστών

Οδηγίες Διαχείρισης Τμημάτων από Συντονιστές Οργανισμού

Οδηγίες για χρήση εργαλείων τεχνικής υποστήριξης χρηστών από Συντονιστές

Οδηγίες δημιουργίας τηλεδιάσκεψης και σύνδεσης σε αυτή με το κλειδί αυξημένης διαχείρισης – Host Key

Πρακτικός οδηγός επιλογής οπτικοακουστικού εξοπλισμού

Έντυπο αιτήματος άσκησης δικαιώματος