Ενεργοποίηση και διαχείριση λογαριασμού

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη μέσω σταθερού/κινητού υπολογιστή

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας (Android)

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας (iOS)

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού της Zoom για σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη

Χρήση H.323/SIP τερματικών

Δοκιμαστικό δωμάτιο (Demo Room)

Δημιουργία τηλεδιασκέψεων

Αναζήτηση και επεξεργασία τηλεδιασκέψεων

Διαχείριση τηλεδιασκέψεων

Δημιουργία άλλων Συντονιστών και Ομάδων Χρηστών

Διαχείριση Τμημάτων από Συντονιστές Οργανισμού

Χρήση εργαλείων τεχνικής υποστήριξης χρηστών

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη με το κλειδί αυξημένης διαχείρισης – Host Key

Οδηγίες δημιουργίας τηλεδιασκέψεων με ζωντανή μετάδοση (live streaming)

Οδηγίες δημιουργίας και χρήσης τηλεψηφοφοριών σε μία τηλεδιάσκεψη

Πρακτικός οδηγός επιλογής οπτικοακουστικού εξοπλισμού

Έντυπο αιτήματος άσκησης δικαιώματος