Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη μέσω προσωπικού υπολογιστή

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη μέσω προσωπικού υπολογιστή (σύντομη έκδοση)