Ενεργοποίηση και διαχείριση λογαριασμού χρήστη

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη μέσω προσωπικού υπολογιστή

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη μέσω προσωπικού υπολογιστή (σύντομη έκδοση)

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη μέσω κινητού τηλεφώνου

Δημιουργία τηλεδιάσκεψης (Συντονιστές)